rolex swiss luxury replica watches worked hard on the details. vapes for sale online. best swiss https://www.alexandermcqueen.to artists hold amazing perspective and also abundant creativeness. welcome to buy our cheap swiss https://valentinoreplica.to/. typically the the watchmaking industry heart and soul stands out as the first step toward swiss bvlgarireplica.ru.

Aktuality

Zde se pokusíme upozorňovat na novinky v oblasti dopravních předpisů a doporučení, týkající se bezpečnosti na silnicích


Dne 21. září 2005 byl zveřejněn ve Sbírce zákonů ZÁKON č. 411, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (dále jen „zákon o silničním provozu“)

Vzhledem k tomu, že zákon obsahuje řadu ustanovení, která mají přispět ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu a zvyšuje výši postihů řidičů, zasílám Vám hlavní změny, ke kterým v této oblasti dochází.

Novela zákona začne platit od 1. července 2006, do té doby bude vyhlášeno úplné znění zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích


Hlavní změny v pravidlech


Větší pravomoci policie

Výše pokut:

Pokuta na místě

Maximální pokuta

Kauce

Vězení

Bodový systém

Nejvýraznější změnou jsou trestné body, které budou řidiči dostávat za vážné přestupky.

Téměř za každý dopravní přestupek udělí policie řidiči přesně stanovený počet bodů.

Ten, kdo nasbírá dvanáct bodů, přijde na rok o řidičský průkaz - ten musí odevzdat do pěti dnů od doručení oznámení, že dvanáctibodové hranice dosáhl.

Za volant vozu či za řídítka motocyklu si znovu sedne nejdříve za 12 měsíců. Zároveň ho čeká přezkoušení v autoškole. Řidič bude muset absolvovat kompletní přezkoušení z odborné způsobilosti.

To znamená, že složí test z

Pokud jeden rok nic neprovede, čtyři trestné body se mu odečtou.

Počty bodů, udělené za jednotlivé přestupky:

7 bodů

6 bodů

5 bodů

4 body

3 body

2 body

1 bod

Upraven byl i předpis, který byl českým specifikem: při vjíždění na kruhový objezd už nebudou muset řidiči dávat znamení směrovými světly. Novela zákona to výslovně zakazuje. Blikat už bude stačit pouze na výjezdu.

Nově schválený zákon říká:  "Při vjíždění na kruhový objezd a jízdě po kruhovém objezdu, nepřejíždí-li z jednoho jízdního pruhu do druhého, řidič nedává znamení o změně směru jízdy; při vyjíždění z kruhového objezdu řidič je povinen dát znamení o změně směru jízdy."Toť vše ke změnám, které nás čekají. A teď pár věcí, které již dlouho platí, ale stále mezi řidiči nejsou zažité:


Vjíždíme-li na hlavní silnici ze silnice vedlejší a odbočujeme vpravo, musíme dávat přednost vozidlům jednoucím v obou(!) směrech, ne pouze vozidlům přijíždějícím zleva!

S tím souvisí ještě jedna velmi důležitá skutečnost. V nové vyhlášce již není zakázáno předjíždění na křižovatce a proto prosím pamatujme, že vjíždíme-li na hlavní silnici před pomalu jedoucí vozidlo, může být předjížděno vozidlem rychlejším a takováto, námi způsobená nehoda, může (a pravděpodobně bude!) mít tragické následky.Valid XHTML 1.1!    Copyright © 2005 vytvořil: zemekoulan     Autoškola Burian, A. Barcala 28, Č. Budějovice, tel: 607 550 478     Statistika: